یهودیان پیش از هجرت نبی اکرم(ص) سه قبیله یهودی را در مدینه مستقر کرده بودند.