به شما ‌ای کسانی که خون عرب در عروقشان می‌جوشد! به شما‌ای گروه مسلمانان! نگذارید که اهریمن پلید، نهال خیانت خود را در سینه سرزمین شما بنشاند و آن را برویاند و بارور نماید

به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی – خبری تاریخ تطبیقی؛ شیخ عبدالکریم زنجانی از علمای شیعه، متولد ۱۳۰۴ و متوفای ۱۳۸۸ق، است.

همواره در بین عالمان تیزهوش افرادی بوده‌اند که مردم را به اتحاد و همبستگی در مقابل دشمنان دعوت نموده‌اند. یکی از روحانیون برجسته در این وادی، آیه الله حاج شیخ عبدالکریم زنجانی است که بیش از ۴۰ سال مردم را به اتحاد اسلامی دعوت نمود و رنج‌ها و سختی‌های این راه را به جان خرید. در این نوشتار، به گوشه‌هایی از زندگی وی نظر می‌افکنیم و صفحاتی از زندگانی او را بررسی می‌کنیم.

آیه الله زنجانی به دعوت سید محسن حسینی، مفتی کشور فلسطین جهت زیارت مسجد الاقصی و دیدار با مردم مظلوم آن دیار به آن سرزمین سفر کرد و مورد استقبال مردم و علمای آن جا قرار گرفت و آنگاه در جمع حاضران آن چنان سخنرانی غراء و شیوایی علیه صهیونیزم و استعمارگران جهانی ایراد کرد که این سخنرانی در بین مردم به «خطبه ناریه» یعنی سخنرانی آتشین معروف گردید. وی در قسمتی از سخنرانی اش سران اسرائیل و دولت‌های استعمارگر را مورد خطاب قرار داد و گفت:

«… آیا با خدا می‌جنگید؟ در حالی که پیروزی خدا حتمی است. آنان که برای تاسیس دولتی به نام اسرائیل در فلسطین کوشش می‌کنند و می‌خواهند برای یهود سلطنت و عزت کسب نمایند و با عرب و مسلمین برای نیل به این هدف پیکار می‌کنند، باید بدانند با خدایی که برای یهود ذلت و مسکنت مقرر فرموده، در پیکارنددر آن جایی که حضرت باری می‌فرماید: «و ضربت علیهم الذله والمسکنه وباء و بغضب من الله.»

اما شکی نیست که در این پیکار، پیروزی با ایزد متعال است در آن جا که می‌فرماید «لاغلبن انا و رسلی.»

به شما ‌ای کسانی که خون عرب در عروقشان می‌جوشد! به شما‌ای گروه مسلمانان! نگذارید که اهریمن پلید، نهال خیانت خود را در سینه سرزمین شما بنشاند و آن را برویاند و بارور نمایدچه آن گاه که میوه شومش فرا رسد، گلوهایتان را سخت فرو گیرد و عواطفتان را بی رحمانه جریحه دار سازدآن گاه فریادهای دردناک از دل برآوریدولی… در آن هنگام پیکارتان بر علیه او و مصیبت و بلای بزرگی که به شما روی آورده، بس دیر شده است. نوش دارو پس از مرگ بیمار آورده باشد.

‌ای امیران عرب و… و این مسلمانان با حمیت! در آن هنگام که دول استعمارگر پیروز، دندان‌های خون آشام خود را در حال حمله به شما نشان می‌دهد، نیت شوم و پلیدش را عیان می‌بینید که ایده و آرزوهای شما در قاموس عدل و انصافش محلی ندارد و قربانگاه خود را در زوایای تاریک و نکبت بار دلش آشکارا می‌نگرید، چرا سرگردانید؟

به یقین بدانید در این روزگار پر آشوب و غوغا، برای بقای موجودیت خود و جلوگیری از زوال و انقراض خویش از لوح وجود گیتی، جز این وسیله‌ای ندارید که دست اتفاق و اتحاد یکدیگر را نیکو بفشارید تا در سایه هماهنگی و اتحاد کلمه، به دفاع جدی از میهن عزیز و قطع شرارت صهیونیزم خون آشام و ایادی پلید آن قیام کنید. از پای افتادگان و درماندگان فلسطین را دریابید تا پیروزی بر صهیونیزم و کامیابی در مقابل مخاطرات، از آن شما باشد و گرنه در آن حال، ذلت دائمی و مرگ حتمی در این سرزمین، برای اسلام و عرب در کمین شماست.

‌ای یهودیان! بدانید که کرکس مرگ بر گرد سرتان پرواز می‌کند. به شما اخطار می‌کنم که هرگاه فلسطین را رها نکنید، بدبختی‌ها و مرگ فلاکت بار در کمین شماست. اگرچه در این مورد زیاد حرف زده شد، ولی با این حال، برای آخرین بار در این مکان و از راه دلسوزی و عواطف بشریت و اسلام، با گفتاری کاملا روشن و صریح و دلایل حسی و آشکار، از آن جا که سخت پایبندیم که به کنه اغراض و به عقل بازگردید و به گذشته و حال خود تامل کنید و نیکو بیندیشید که فتنه انگیزی و جنگ طلبی در فلسطین برای شما جز اتلاف نفوس و اموال نخواهد داشت.»

انتهای پیام/