افسانه‌سازی در مورد هولوکاست یک هدف مهم داشته است و آن، مظلوم‌نمایی قوم یهود برای برپایی دولت یهود در سرزمین فلسطین بوده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه تحلیلی – خبری تاریخ تطبیقی؛ هولوکاست، اتفاقی است که طی آن ادعا می‌شود ۶ میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم توسط حزب نازی و هیتلر سوزانده شده است.

از این پدیده یهودیان جهت مظلوم نمایی در جریان جنگ جهانی دوم استفاده کردند. گروهی با تحقیق و پژوهش بدین نتیجه رسیده‌اند که هولوکاست از اساس دروغ بوده و کوره‌های گاز جهت آدم سوزی وجود نداشته است و گروهی نیز معتقدند هولوکاست اتفاق افتاده است اما تعداد ۶ میلیون نفر نبوده است زیرا نه امکان این امر وجود دارد و نه اینکه در آن زمان ۶ میلیون یهودی در آن مناطق وجود داشته است.

گروه سوم نیز معتقدند هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم با تعداد ۶ میلیون نفر اتفاق افتاده است که اغلب صهیونیست‌های افراطی هستند.

در این یادداشت تلاش شده است که به بررسی ریشه‌های هولوکاست بپردازیم که آیا هولوکاست افسانه است یا واقعیت؟

یهودی ستیزی

طبق بررسی‌ها، یهود در ۱۰۰۰ ساله اخیر در اروپا مورد نفرت بوده است. مردم کشورهای مختلف از یهود بیزار بودند. یهودیان در دوران زیست خود در اروپا، به حرص و طمع و مال اندوزی معروف بودند. از همین رو، قومی بودند که هیچ کشوری روی خوش به آنان نشان نداد و به یهودی ستیزی پرداختند. بررسی‌ها[۱] نشان می‌دهد که:

سال ۱۲۹۰ مردم انگلیس از یهودیان متنفر بوده و آنها را بیرون کردند و حق بازگشت را تا ۴۰۰ سال به آنها ندادند.
سال ۱۳۴۱ مردم فرانسه نیز از یهودیان بیزاری جسته و هزاران نفر از آنها را سر بریدند. به طوری که در سال ۱۳۹۴ حتی یک یهودی در فرانسه نماند و ۱۰۰ سال بعد به آنها اجازه ورود داده شد.
در سال ۱۴۹۲ پادشاه اسپانیا به یهودیان گفت که باید این کشور را ترک کنند.
عصر رنسانس[۲] یا دوره نوزایی بستر تحولی در ادبیات و فلسفه و دین و هنر و سیاست بود. در این دوره دین را مقابل عقل گذاشتند و یهودیت و مسیحیت بیشتر از قبل دچار اصلاح دینی شد. در اینجا مسئله هویت قومی یهود پر رنگ و روحانیت آن کم رنگ شد.[۳]
در قرن ۱۵ یهودیانی که در اسپانیا بودند اخراج شدند. تعداد آنها ۱۵۰۰۰ نفر بود.[۴]
در قرون ۱۶ و ۱۷ یهودیان بدترین وضعیت را داشتند و هیچ کس از آنها استقبال نمی‌کرد و حتی واژه یهودی دشنام محسوب می‌شد.
در انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) وقتی یهودیان دیدند احتمال اینکه انقلابیون پیروز شوند بیشتر است به آنها کمک کردند تا پیروز شوند. آنها در میانه انقلاب حقوقشان را مطالبه کردند. اصل تساهل دینی نسبت به یهودیان در سال ۱۷۹۱ توسط مجلس ملی فرانسه تصویب گردید. وضع اجتماعی آنها بهبود یافت و از حقوق مدنی برخوردار شدند و شروع به کار اقتصادی کردند. همچنین مراکز فحشا، فساد، قمار خانه و شراب سازی و خودفروشی را راه انداختند و در کمتر از ۵۰ سال فرانسه به مرکز فحشا و قمارخانه تبدیل شد.
قدرت یهودیان در فرانسه و آمریکا

هر چند یهودیان در فرانسه و آمریکا قدرت فراوانی داشتند اما به علت پراکندگی در کشورهای مختلف و اینکه در قرون گذشته مورد نفرت مردم اروپا قرار گرفته بودند آسوده خاطر نبودند و اروپاییان هنوز هم آنها را به چشم غریبه‌ها و مهاجر[۵]  نگاه می‌کردند.

از این رو به فکر سرزمینی افتادند که همه در آنجا جمع شوند و یک حکومت جهانی یهودی تشکیل دهند. آنها فلسطین را طبق روش هزاران ساله شان انتخاب کردند. دکترهرتزل [۶] اولین بار فکر ایجاد یک دولت یهودی افتاد. وی در سال ۱۸۹۶ کتاب دولت یهود[۷] را نوشت که محتوای آن نامه به خاندان روچیلد[۸] بود.

روچیلد از ثروتمندان بسیار بزرگ یهودی غرب محسوب می‌شد. آن زمان از این کتاب استقبال زیادی صورت گرفت و گروه‌های مختلفی با آن موافقت کردند و سروصدای فراوانی ایجاد نمود. دکتر هرتزل در سال ۱۸۹۷ در سوئیس ۲۵۰ نفر از یهودیان بزرگ دنیا را جمع کرد و کنگره صهیونیسم را تشکیل داد.[۹] وی در کنگره برنامه‌ای را تحت عنوان بال ارائه داد و قرار شد همه یهودیان در فلسطین جمع گردند و شهرک‌سازی کنند و کشاورزی، صنعت و … را رواج داده و یهودیت را گسترش دهند.

حمایت آمریکا و انگلیس از دکتر هرتزل

دکتر هرتزل بعد از حمایت آمریکا و انگلیس صهیونیسم را تشکیل داد و صندوق‌های مختلف مالی را برای اهداف خود پدید آوردند. این نهضت ادامه پیدا کرد تا دنیا به جنگ جهانی اول(۱۹۱۴-۱۹۱۹)رسید.

یهودیان پس از جنگ جهانی اول، توسط انگلیس دولت اسرائیل را در منطقه فلسطین تاسیس کردند. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی ۱۹۴۵ اسرائیل توسط آمریکا تثبیت شد. وزیر خارجه انگلیس آرتور جیمز بالفور[۱۰] و حائیم وایزمن[۱۱] رئیس سازمان جهانی صهیونیسم و ویلسون[۱۲] رئیس جمهور آمریکا بیانیه‌ای به نام بیانیه بالفور[۱۳] نوشتند که دولت اسرائیل در فلسطین تشکیل شود و سرمایه‌گذار آن روچیلد باشد. روچیلد نیز همکاری کرد و بعد از آن گروه گروه از یهودیان به فلسطین مهاجرت کردند و فلسطین اشغال شد.

بعد از جنگ جهانی دوم صهیونیسم تبلیغات فراوانی کرد و گفت که مظلوم واقع شده است و تبلیغ کرد که آواره، بی پناه و بی وطن است.

یهودیان با مظلوم نمایی در دنیا و تبلیغات فراوان در مورد هولوکاست[۱۴] نظر و حمایت مجامع بین المللی را جلب کردند و دولت اسرائیل را تشکیل داده و به آن مشروعیت بخشیدند. آنها گفتند که هیتلر، ۶ میلیون یهودی را سوزانده است.

برخی اعداد ۸ میلیون، ۹ میلیون و ۴ میلیون نفر را نیز اعلام کرده اند.[۱۵] همه این نقشه‌ها را به دروغ برای مظلوم نمایی رواج دادند.

هولوکاست و تبلیغ دروغ

هولوکاست و تبلیغ دروغ علیه نازی‌ها و همچنین مظلوم‌نمایی یهودی‌ها جهت تثبیت حکومت اسرائیل در فلسطین بود.[۱۶] افراد بسیاری در دنیا منکر هولوکاست هستند و می‌گویند اساسا این اتفاق یا نیفتاده است یا در آن اغراق شده است که عبارت اند از:

روژه گارودی[۱۷] کمونیست فرانسوی، فردی است که در آن زمان در مورد هولوکاست پژوهش می‌کند و به خاطر این پژوهش محاکمه می‌شود.[۱۸] وی در سال ۱۹۸۲ به دین اسلام گروید بعد از محاکمه وی آیت الله خامنه‌ای در این مورد فرمود: اگر یک نفر پیدا شد و علیه صهیونیسم حرف زد، مثل آن آقای فرانسوی که چند جلد کتاب علیه صهیونیست‌ها نوشت و گفت این که می‌گویند یهودیان را در کوره‌های آدم‌سوزی سوزاندند، واقعیت ندارد طور دیگری با او رفتار می‌کنند.[۱۹]
دیوید دیوک[۲۰] که از نمایندگان کنگره آمریکا بوده است در فصل اول یکی از کتاب‌های خود، با صدها سند و استدلال هولوکاست را مردود اعلام می‌کند و آن را مظلوم نمایی یهودیان می‌داند.[۲۱]
گروه‌های یهودی‌ مانند جورف جی برگ، نورمن فینکلشتاین، روژه دای دامرگو، دیوید کول و استفن هیوارد و برخی مسیحی مانند روبر فوریسون، گرمار رودلف، میکائیل ای هافمن و رابرت کانتس و برخی بی خدایند مانند بردلی اسمیت که هولوکاست را مردود اعلام کرده‌اند.[۲۲]
هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی انکار و یا اغراق‌شده خواندن هولوکاست جرم تلقی می‌شود. کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، اسرائیل، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی و سوئیس وکانادا لیختن اشتاین و مجارستان و پرتغال و هلند و لوکزامبورگ دارای قوانینی علیه انکارکنندگان هولوکاست هستند.[۲۳]
یکی از افرادی که در سال ۲۰۰۶ به جرم انکار هولوکاست به ۳ سال زندان محکوم شد، دیوید اروینگ، مورخ بریتانیایی بود.[۲۴]
یورگن گراف، مورخ و پژوهشگر سوئیسی نیز به خاطر سخنانش در انکار هولوکاست به زندان محکوم شد و برای فرار از زندان از سوئیس خارج شد.[۲۵]
روبر فوریسون، در سال ۲۰۰۶ به دلیل مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۵ با شبکه سحر ۱ انجام داد، به جرم انکار هولوکاست، به سه ماه زندان و پرداخت ۷۵۰۰ یورو محکوم شد.[۲۶] وی به خاطر بیان عقیده‌اش، بارها از سوی گروه‌های تندروی یهودی مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفته‌است.[۲۷]
امام خامنه‌ای نیز در تایید موارد فوق هولوکاست را افسانه می‌داند: «در یک کشوری کسی به افسانه هولوکاست اعتراض می‌کند، می‌گوید من قبول ندارم؛ او را زندان می‌اندازند، محکومش می‌کنند که چرا یک حادثه پنداری تاریخی را انکار می‌کنی! حالا گیرم پنداری هم نباشد، واقعی باشد، خیلی خوب، انکار یک حادثه واقعی تاریخی مگر جرم است؟ اگر برای کسی روشن نشد، ثابت نشد و او انکار کرد یا حتّی در آن تردید کرد، او را بیندازند زندان! الان در کشورهای مدعی تمدن در اروپا قضیه این است؛ اگر کسی اعتراض کند، تردید کند، قبول نداشته باشد، دادگاه ها محکومش می‌کنند»[۲۸]

اغلب افرادی که در این متن از آنها نام برده شد، از منکران هولوکاست بوده و با حداقل معتقدند در جریان هولوکاست اغراق شده است و از طرفی معتقدند افسانه سازی در مورد هولوکاست یک هدف مهم داشته است و آن مظلوم نمایی قوم یهود برای برپایی دولت یهود در سرزمین فلسطین بوده است.

بنابراین ریشه شناسی هولوکاست، که در مقدمه یادداشت به آن اشاره نمودیم، مطلوم نمایی قوم یهود و گرفتن خسارات فراوان از آلمان برای تاسیس دولت اسرائیل بوده است.

سعید ابوالقاضی
.
…………………………………………………………………………..
پی نوشت؛

[۱] . مسعود صلواتی زاده، ستاره تاریک، تلخیص صص ۲۲۲-۲۲۵

[۲] . دوران گذر از قرون وسطی در اروپا را رنسانس می‌گویند که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد.

[۳] . ر.ک: سرگذشت قرن بیستم، روژه گارودی، ص ۱۷۳

[۴] . ر.ک: حمید اسلامی زاد، اسپانیا، ص ۲۰، ۱۳۷۵

[۵] . مسعود صلواتی زاده، ستاره تاریک، ص ۲۳۳

[۶] . בנימין זאב הרצל

[۷] . http://fna.ir/a2r7jl

[۸] . Rothschild

[۹] . http://zionism.pchi.ir/show.php?page=contents&id=5537

[۱۰] . Arthur James Balfour

[۱۱] . رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، کاشف اَسِتون، استاد دانشگاه و اولین رئیس‌جمهور اسرائیل بود.

[۱۲] . Woodrow Wilson

[۱۳] . Balfour Declaration

[۱۴] . واقعه ای که گفته می شود طی آن هیتلر شش میلیون نفر یهودی را در کوره های گاز سوزانده است .

[۱۵] . ر. ک: پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی، روژه گارودی، ترجمه نسرین حکمی، ۱۳۶۹

[۱۶] . ر. ک: هولوکاست و نفوذ یهودیان در آمریکا، دیوید دیوک، نشر قدر ولایت

[۱۷] . Roger Garaudy

[۱۸] . https://tn.ai/223146

[۱۹] . بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران‌ ، ۲۳/۰۲/۱۳۷۹

[۲۰] . David Ernest Duke

[۲۱] . هولوکاست و نفوذ یهودیان در آمریکا، دیوید دیوک، مترجم محمدرضا میرزاجان، نشر قدر ولایت

[۲۲] . http://vho.org/Intro/GB/index.html#10

[۲۳] . http://www.bbc.com/persian/news/story/2006/02/060221_sm-irving.shtml

[۲۴] . http://www.bbc.com/persian/news/story/2006/02/060221_nh-jewish-muslim.shtml

[۲۵] . http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2006/04/060415_jb_mz_holocaust.shtml

[۲۶] . http://www.zundelsite.org/archive/index.html

[۲۷] . http://www.ihr.org/books/ztn.html#39321

[۲۸] . بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری – ۱۸/۱۲/۹۰