به گزارش تاریخ تطبیقی به نقل از پایگاه صهیون پژوهی خیبر؛ هولوکاست، اتفاقی است که طی آن ادعا می‌شود ۶ میلیون یهودی در جریان جنگ جهانی دوم توسط حزب نازی و هیتلر سوزانده شده است.

از این پدیده یهودیان جهت مظلوم نمایی در جریان جنگ جهانی دوم استفاده کردند. گروهی با تحقیق و پژوهش بدین نتیجه رسیده‌اند که هولوکاست از اساس دروغ بوده و کوره‌های گاز جهت آدم سوزی وجود نداشته است و گروهی نیز معتقدند هولوکاست اتفاق افتاده است اما تعداد ۶ میلیون نفر نبوده است زیرا نه امکان این امر وجود دارد و نه اینکه در آن زمان ۶ میلیون یهودی در آن مناطق وجود داشته است.

گروه سوم نیز معتقدند هولوکاست در جریان جنگ جهانی دوم با تعداد ۶ میلیون نفر اتفاق افتاده است که اغلب صهیونیست‌های افراطی هستند.

در این یادداشت تلاش شده است که به بررسی ریشه‌های هولوکاست بپردازیم که آیا هولوکاست افسانه است یا واقعیت؟

یهودی ستیزی

طبق بررسی‌ها، یهود در ۱۰۰۰ ساله اخیر در اروپا مورد نفرت بوده است. مردم کشورهای مختلف از یهود بیزار بودند. یهودیان در دوران زیست خود در اروپا، به حرص و طمع و مال اندوزی معروف بودند. از همین رو، قومی بودند که هیچ کشوری روی خوش به آنان نشان نداد و به یهودی ستیزی پرداختند. بررسی‌ها[۱] نشان می‌دهد که:

 • سال ۱۲۹۰ مردم انگلیس از یهودیان متنفر بوده و آنها را بیرون کردند و حق بازگشت را تا ۴۰۰ سال به آنها ندادند.
 • سال ۱۳۴۱ مردم فرانسه نیز از یهودیان بیزاری جسته و هزاران نفر از آنها را سر بریدند. به طوری که در سال ۱۳۹۴ حتی یک یهودی در فرانسه نماند و ۱۰۰ سال بعد به آنها اجازه ورود داده شد.
 • در سال ۱۴۹۲ پادشاه اسپانیا به یهودیان گفت که باید این کشور را ترک کنند.
 • عصر رنسانس[۲] یا دوره نوزایی بستر تحولی در ادبیات و فلسفه و دین و هنر و سیاست بود. در این دوره دین را مقابل عقل گذاشتند و یهودیت و مسیحیت بیشتر از قبل دچار اصلاح دینی شد. در اینجا مسئله هویت قومی یهود پر رنگ و روحانیت آن کم رنگ شد.[۳]
 • در قرن ۱۵ یهودیانی که در اسپانیا بودند اخراج شدند. تعداد آنها ۱۵۰۰۰ نفر بود.[۴]
 • در قرون ۱۶ و ۱۷ یهودیان بدترین وضعیت را داشتند و هیچ کس از آنها استقبال نمی‌کرد و حتی واژه یهودی دشنام محسوب می‌شد.
 • در انقلاب فرانسه (۱۷۹۹-۱۷۸۹) وقتی یهودیان دیدند احتمال اینکه انقلابیون پیروز شوند بیشتر است به آنها کمک کردند تا پیروز شوند. آنها در میانه انقلاب حقوقشان را مطالبه کردند. اصل تساهل دینی نسبت به یهودیان در سال ۱۷۹۱ توسط مجلس ملی فرانسه تصویب گردید. وضع اجتماعی آنها بهبود یافت و از حقوق مدنی برخوردار شدند و شروع به کار اقتصادی کردند. همچنین مراکز فحشا، فساد، قمار خانه و شراب سازی و خودفروشی را راه انداختند و در کمتر از ۵۰ سال فرانسه به مرکز فحشا و قمارخانه تبدیل شد.
قدرت یهودیان در فرانسه و آمریکا

هر چند یهودیان در فرانسه و آمریکا قدرت فراوانی داشتند اما به علت پراکندگی در کشورهای مختلف و اینکه در قرون گذشته مورد نفرت مردم اروپا قرار گرفته بودند آسوده خاطر نبودند و اروپاییان هنوز هم آنها را به چشم غریبه‌ها و مهاجر[۵]  نگاه می‌کردند.

از این رو به فکر سرزمینی افتادند که همه در آنجا جمع شوند و یک حکومت جهانی یهودی تشکیل دهند. آنها فلسطین را طبق روش هزاران ساله شان انتخاب کردند. دکترهرتزل [۶] اولین بار فکر ایجاد یک دولت یهودی افتاد. وی در سال ۱۸۹۶ کتاب دولت یهود[۷] را نوشت که محتوای آن نامه به خاندان روچیلد[۸] بود.

روچیلد از ثروتمندان بسیار بزرگ یهودی غرب محسوب می‌شد. آن زمان از این کتاب استقبال زیادی صورت گرفت و گروه‌های مختلفی با آن موافقت کردند و سروصدای فراوانی ایجاد نمود. دکتر هرتزل در سال ۱۸۹۷ در سوئیس ۲۵۰ نفر از یهودیان بزرگ دنیا را جمع کرد و کنگره صهیونیسم را تشکیل داد.[۹] وی در کنگره برنامه‌ای را تحت عنوان بال ارائه داد و قرار شد همه یهودیان در فلسطین جمع گردند و شهرک‌سازی کنند و کشاورزی، صنعت و … را رواج داده و یهودیت را گسترش دهند.

حمایت آمریکا و انگلیس از دکتر هرتزل

دکتر هرتزل بعد از حمایت آمریکا و انگلیس صهیونیسم را تشکیل داد و صندوق‌های مختلف مالی را برای اهداف خود پدید آوردند. این نهضت ادامه پیدا کرد تا دنیا به جنگ جهانی اول(۱۹۱۴-۱۹۱۹)رسید.

یهودیان پس از جنگ جهانی اول، توسط انگلیس دولت اسرائیل را در منطقه فلسطین تاسیس کردند. بعد از جنگ جهانی دوم یعنی ۱۹۴۵ اسرائیل توسط آمریکا تثبیت شد. وزیر خارجه انگلیس آرتور جیمز بالفور[۱۰] و حائیم وایزمن[۱۱] رئیس سازمان جهانی صهیونیسم و ویلسون[۱۲] رئیس جمهور آمریکا بیانیه‌ای به نام بیانیه بالفور[۱۳] نوشتند که دولت اسرائیل در فلسطین تشکیل شود و سرمایه‌گذار آن روچیلد باشد. روچیلد نیز همکاری کرد و بعد از آن گروه گروه از یهودیان به فلسطین مهاجرت کردند و فلسطین اشغال شد.

بعد از جنگ جهانی دوم صهیونیسم تبلیغات فراوانی کرد و گفت که مظلوم واقع شده است و تبلیغ کرد که آواره، بی پناه و بی وطن است.

یهودیان با مظلوم نمایی در دنیا و تبلیغات فراوان در مورد هولوکاست[۱۴] نظر و حمایت مجامع بین المللی را جلب کردند و دولت اسرائیل را تشکیل داده و به آن مشروعیت بخشیدند. آنها گفتند که هیتلر، ۶ میلیون یهودی را سوزانده است.

برخی اعداد ۸ میلیون، ۹ میلیون و ۴ میلیون نفر را نیز اعلام کرده اند.[۱۵] همه این نقشه‌ها را به دروغ برای مظلوم نمایی رواج دادند.

هولوکاست و تبلیغ دروغ

هولوکاست و تبلیغ دروغ علیه نازی‌ها و همچنین مظلوم‌نمایی یهودی‌ها جهت تثبیت حکومت اسرائیل در فلسطین بود.[۱۶] افراد بسیاری در دنیا منکر هولوکاست هستند و می‌گویند اساسا این اتفاق یا نیفتاده است یا در آن اغراق شده است که عبارت اند از:

 • روژه گارودی[۱۷] کمونیست فرانسوی، فردی است که در آن زمان در مورد هولوکاست پژوهش می‌کند و به خاطر این پژوهش محاکمه می‌شود.[۱۸] وی در سال ۱۹۸۲ به دین اسلام گروید بعد از محاکمه وی آیت الله خامنه‌ای در این مورد فرمود: اگر یک نفر پیدا شد و علیه صهیونیسم حرف زد، مثل آن آقای فرانسوی که چند جلد کتاب علیه صهیونیست‌ها نوشت و گفت این که می‌گویند یهودیان را در کوره‌های آدم‌سوزی سوزاندند، واقعیت ندارد طور دیگری با او رفتار می‌کنند.[۱۹]
 • دیوید دیوک[۲۰] که از نمایندگان کنگره آمریکا بوده است در فصل اول یکی از کتاب‌های خود، با صدها سند و استدلال هولوکاست را مردود اعلام می‌کند و آن را مظلوم نمایی یهودیان می‌داند.[۲۱]
 • گروه‌های یهودی‌ مانند جورف جی برگ، نورمن فینکلشتاین، روژه دای دامرگو، دیوید کول و استفن هیوارد و برخی مسیحی مانند روبر فوریسون، گرمار رودلف، میکائیل ای هافمن و رابرت کانتس و برخی بی خدایند مانند بردلی اسمیت که هولوکاست را مردود اعلام کرده‌اند.[۲۲]
 • هم اکنون در بسیاری از کشورهای اروپایی انکار و یا اغراق‌شده خواندن هولوکاست جرم تلقی می‌شود. کشورهای اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، اسرائیل، لیتوانی، لهستان، رومانی، اسلواکی و سوئیس وکانادا لیختن اشتاین و مجارستان و پرتغال و هلند و لوکزامبورگ دارای قوانینی علیه انکارکنندگان هولوکاست هستند.[۲۳]
 • یکی از افرادی که در سال ۲۰۰۶ به جرم انکار هولوکاست به ۳ سال زندان محکوم شد، دیوید اروینگ، مورخ بریتانیایی بود.[۲۴]
 • یورگن گراف، مورخ و پژوهشگر سوئیسی نیز به خاطر سخنانش در انکار هولوکاست به زندان محکوم شد و برای فرار از زندان از سوئیس خارج شد.[۲۵]
 • روبر فوریسون، در سال ۲۰۰۶ به دلیل مصاحبه‌ای که در سال ۲۰۰۵ با شبکه سحر ۱ انجام داد، به جرم انکار هولوکاست، به سه ماه زندان و پرداخت ۷۵۰۰ یورو محکوم شد.[۲۶] وی به خاطر بیان عقیده‌اش، بارها از سوی گروه‌های تندروی یهودی مورد آزار و ضرب و شتم قرار گرفته‌است.[۲۷]

 • امام خامنه‌ای نیز در تایید موارد فوق هولوکاست را افسانه می‌داند: «در یک کشوری کسی به افسانه هولوکاست اعتراض می‌کند، می‌گوید من قبول ندارم؛ او را زندان می‌اندازند، محکومش می‌کنند که چرا یک حادثه پنداری تاریخی را انکار می‌کنی! حالا گیرم پنداری هم نباشد، واقعی باشد، خیلی خوب، انکار یک حادثه واقعی تاریخی مگر جرم است؟ اگر برای کسی روشن نشد، ثابت نشد و او انکار کرد یا حتّی در آن تردید کرد، او را بیندازند زندان! الان در کشورهای مدعی تمدن در اروپا قضیه این است؛ اگر کسی اعتراض کند، تردید کند، قبول نداشته باشد، دادگاه ها محکومش می‌کنند»[۲۸]

اغلب افرادی که در این متن از آنها نام برده شد، از منکران هولوکاست بوده و با حداقل معتقدند در جریان هولوکاست اغراق شده است و از طرفی معتقدند افسانه سازی در مورد هولوکاست یک هدف مهم داشته است و آن مظلوم نمایی قوم یهود برای برپایی دولت یهود در سرزمین فلسطین بوده است.

بنابراین ریشه شناسی هولوکاست، که در مقدمه یادداشت به آن اشاره نمودیم، مطلوم نمایی قوم یهود و گرفتن خسارات فراوان از آلمان برای تاسیس دولت اسرائیل بوده است.

 

 

 

سعید ابوالقاضی

 

 

 

[۱] . مسعود صلواتی زاده، ستاره تاریک، تلخیص صص ۲۲۲-۲۲۵

[۲] . دوران گذر از قرون وسطی در اروپا را رنسانس می‌گویند که آغازگر دورانی از انقلاب علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد.

[۳] . ر.ک: سرگذشت قرن بیستم، روژه گارودی، ص ۱۷۳

[۴] . ر.ک: حمید اسلامی زاد، اسپانیا، ص ۲۰، ۱۳۷۵

[۵] . مسعود صلواتی زاده، ستاره تاریک، ص ۲۳۳

[۶] . בנימין זאב הרצל

[۷] . http://fna.ir/a2r7jl

[۸] . Rothschild

[۹] . http://zionism.pchi.ir/show.php?page=contents&id=5537

[۱۰] . Arthur James Balfour

[۱۱] . رئیس سازمان جهانی صهیونیسم، کاشف اَسِتون، استاد دانشگاه و اولین رئیس‌جمهور اسرائیل بود.

[۱۲] . Woodrow Wilson

[۱۳] . Balfour Declaration

[۱۴] . واقعه ای که گفته می شود طی آن هیتلر شش میلیون نفر یهودی را در کوره های گاز سوزانده است .

[۱۵] . ر. ک: پرونده اسرائیل و صهیونیسم سیاسی، روژه گارودی، ترجمه نسرین حکمی، ۱۳۶۹

[۱۶] . ر. ک: هولوکاست و نفوذ یهودیان در آمریکا، دیوید دیوک، نشر قدر ولایت

[۱۷] . Roger Garaudy

[۱۸] . https://tn.ai/223146

[۱۹] . بیانات در خطبه‌های نمازجمعه تهران‌ ، ۲۳/۰۲/۱۳۷۹

[۲۰] . David Ernest Duke

[۲۱] . هولوکاست و نفوذ یهودیان در آمریکا، دیوید دیوک، مترجم محمدرضا میرزاجان، نشر قدر ولایت

[۲۲] . http://vho.org/Intro/GB/index.html#10

[۲۳] . http://www.bbc.com/persian/news/story/2006/02/060221_sm-irving.shtml

[۲۴] . http://www.bbc.com/persian/news/story/2006/02/060221_nh-jewish-muslim.shtml

[۲۵] . http://www.bbc.com/persian/worldnews/story/2006/04/060415_jb_mz_holocaust.shtml

[۲۶] . http://www.zundelsite.org/archive/index.html

[۲۷] . http://www.ihr.org/books/ztn.html#39321

[۲۸] . بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری – ۱۸/۱۲/۹۰

دشمنی استکبار و اسرائیل علیه فلسطین و کشورهای تحت ستم، تمامی ندارد و استکبار هر چه در توان دارد برای مقابله با کشورهای قیام کننده علیه استعمار به کار می‌گیرد و علی الخصوص فلسطین که سال‌هاست درگیر مبارزه و بیرون راندن رژیم اشغالگر صهیونیستی است. اما با این حال، خود فلسطینی‌ها و همچنین کشورهای اسلامی، گاهی در مقابله با اسرائیل دچار آسیب‌هایی هستند و این آسیب‌ها باعث شده است که نتوانند آچنان که باید و شاید، در مقابل رژیم اشغالگر قدس بایستند.

دولت‌های اسلامی، مردم فلسطین، دولتمردان فلسطینی و همه کسانی که در مقابل اسرائیل کوتاه آمده و یا سکوت کرده‌اند، خودشان خودآگاه و ناخودآگاه بخشی از مسئله حل نشده فلسطین و عدم بیرون رانده شدن اسرائیل بوده‌اند. از این‌رو، با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب، به آسیب شناسی کشورهای اسلامی در مقابله با اسرائیل پرداخته‌ایم.

عدم تکیه بر هویت اسلامی و خیانت سران فلسطینی

یکی از آسیب‌های دول اسلامی در مقابله با اسرائیل، عدم تکیه بر هویت اسلامی است. هویت مفهومی است که در جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و روان‌شناسی تعاریف مختلف اما تقریبا مشابهی داشته و مورد تجزیه و تحلیل متفکرین نیز قرار گرفته است. اما به طور کلی می‌توان هویت را کیستی تعریف کرد.

موسی نجفی در کتاب هویت‌شناسی هویت را اینگونه تعریف می‌کند: «هویّت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها، ویژگی‌ها و روحیات فرد و آنچه وی را از دیگران متمایز می‌کند، گفته می‌شود.»

هویت انواعی دارد که عبارت است از:

۱. هویت فردی (شخصی)

۲. هویت خانوادگی

۳. هویت ملی

۴. هویت دینی

۵. هویت اجتماعی

۶. هویت فرهنگی

۷. هویت تمدنی
منظور ما در اینجا از هویت اسلامی، که فلسطینی‌ها نیز از آن غفلت کرده‌اند، مجموعه‌ای از باورها و اعتقادات و اصول اسلامی است که یک مسلمان باید داشته باشد. رهبر معظم انقلاب، عدم تکیه بر هویت اسلامی و همچنین خیانت برخی سران اعراب و فلسطینی را یکی از آسیب‌های مقابله با رژیم صهیونیستی می‌دانند. ایشان می‌فرمایند:


«کسان و گروه‌های زیادی در این مدت به مبارزه برای نجات این ملت دست زده، یا ادعای آن را کرده‌اند؛ اما هرگز گرهی باز نشده، بلکه گره‌ها کورتر هم شده است. علت اصلی این بوده که ملت فلسطین نمی‌توانسته از خود دفاع کند، یا جهان اسلام از خنثی کردن توطئه‌ امریکا و غرب در دفاع از دولت غاصب ناتوان بوده است. علت اصلی ناکامی‌ها، اولاً از یاد بردن هویت اسلامی ملت فلسطین و عدم تکیه بر اسلام و جهاد اسلامی در طول ده‌ها سال گذشته، و ثانیاً خیانت سران کشورهایی از اعراب و حتّی خیانت سران و چهره‌هایی از فلسطینیان بوده است.»

افرادی مانند یاسر عرفات، سادات معدوم، خالد مشعل، حسنی مبارک، محمود عباس، محمد دحلان و برخی دیگر از سران اعراب از افراد خائنی هستند که به گفته رهبر معظم انقلاب باعث ناکامی های فلسطین در مقابل رژیم صهیونیستی شده است.

گم کردن خط توحید در بین مسلمین

در بین اصول اعتقادی اسلام، بنیادی‌ترین و اصلی‌ترین اصل اعتقادی، توحید است. توحید به معنای یکتا و بی‌مانند دانستن خداوند و همه چیز را از آن او دانستن و فقط او را اطاعت کردن و همچنین بی‌شریک بودن او در خلق جهان است. سید قطب در تعریف توحید می‌گوید: «پايه اساسي اعتقاد كه فرائض بدان برمي‌گردد و حقوق و واجبات از آن سرچشمه مي‌گيرد و پايه اساسي كه بايد قبل از هر چيز ديگري ساخته و پرداخته شود، اين است و واجب است مردم به الوهيّت در همه امور زندگي‌شان به الوهیّت خدای یگانه اعتراف کنند و بايد در قلب و جان خود به ربوبيّت او اعتراف كنند و كسي را شريك او نگردانند و اين امر محقق نمی‌شود، مگر با زدودن دل از هر گونه شركي، و پاكيزه داشتن عقل و خرد از هر خرافاتي، و تميز كردن جامعه از هر رسم و آداب جاهلي، و پاك داشتن زندگي از پرستش بندگان براي بندگان»

معنای اجتماعی توحید

اگر از دسته‌بندی‌ها مختلف توحید و انواع آن که شامل توحید در صفات و افعال و ذات و … عبور کنیم و به معنای اجتماعی توحید که در اینجا کاربرد دارد توجه کنیم، می‌توان توحید را اینگونه تعریف کرد که خدایِ همه انسان‌ها یکی است، این خدا انسان‌ها را برابر آفریده و هیچ کس را بر دیگری برتری نداده است و نژاد و رنگ پوست و قومیت و دیگر موارد ملاک برتری بین انسان نیست، بلکه تقوا ملاک برتری معرفی شده است. بنابراین انسان در یک جامعه توحیدی دیگران را برتر ندانسته و کبر و بزرگی را مخصوص خداوند می‌داند و چنانچه کسی غیر از خداوند، کبر بورزد، با او به مقابله بر خواهد خواست.
رهبر انقلاب یکی دیگر از آسیب‌های جامعه مسلمین را گم کردن خط توحید می‌داند. ایشان می‌فرمایند:


«هر چه امروز از سختی‌ها و بلاها بر سر مسلمانان و ملت‌های مسلمان می‌آید بر اثر گم‌کردن سررشته زندگی در زیر سایه توحید است. توحید که فقط یک امر ذهنی نیست؛ توحید یک امر واقعی و یک نظام و یک دستورالعمل زندگی است. توحید به ما می‌گوید که با دوستان‌مان چگونه باشیم، با دشمنان‌مان چگونه باشیم، در نظام اجتماعی چگونه باشیم و چگونه زندگی کنیم. امروز ما به این احتیاج داریم؛ ملتهای اسلامی به این احتیاج دارند. هر چه ما به سمت توحید و عبودیت اللَّه پیش برویم، شرِّ طواغیت و انداداللَّه از سر ما بیشتر کم خواهد شد. ملت مسلمان ایران به همان اندازه‌ای که در خطّ توحید پیش رفته است، امروز از زبان‌درازی و دست‌درازىِ امریکا و غیرامریکا از مستکبران عالم، راحت است؛ از بکن‌نکنِ آنها آزاد است. این، خاصیت توحید و خاصیت عبودیت للَّه است. بنده خدا که شُدید، بندگی خدا با بندگی دیگران و نوکری دیگران نمی‌سازد. این، آن رکن اول است.»

تفرقه در دنیای اسلام

سومین آسیب جوامع اسلامی در مقابل دشمنان به طور عام و در مقابل آمریکا و اسرائیل به طور خاص تفرقه بین مسلمین است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:

(وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَ نًا وَکُنتُمْ عَلَی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَ لِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ ءَایَـتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ)

«و همگی به ریسمان خدا [یعنی: قرآن، اسلام و هرگونه وسیله وحدت] چنگ زنید و پراکنده نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به برکت نعمت او، برادر شدید و شما بر لب حفره ای از آتش بودید، خداوند متعال شما را از آن نجات داد. این چنین، خداوند آیات خود را برای شما آشکار می سازد تا شاید پذیرای هدایت شوید»

همچنین پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله همواره، امت اسلامی را به یکدلی و همگرایی دعوت می‌نمود و امتش را از واگرایی نهی می‌فرمود. در همین راستا فرموده است: «ای مردم! به جماعت و یکپارچگی روی آرید و از پراکندگی بپرهیزید» بنابراین تفرقه در بین مسلمین در قرآن و روایات نهی شده است. رهبر معظم انقلاب نیز در مورد این گزاره می‌فرمایند:


«اگر امت اسلامی از نفت خود، از نیروی انسانی خود، از بازارهای خود، از علم خود، از ذخایر گوناگون مادی و معنوی خود خوب استفاده کند، قدرتمندان عالم و سلطه‌گران نمی‌توانند این جور به او زور بگویند. شما ببینید در مورد ملت فلسطین، زورگویی دنیای استکبار چقدر مفتضح و واضح است. دنیای اسلام هم شده تماشاچی؛ تماشاچىِ گویا بی طرف! این مصیبت بزرگی برای دنیای اسلام است. علت، همین ضعف دنیای اسلام و این تفرقه دنیای اسلام است. ما را به جان هم می‌اندازند، با عناوین مختلف ما را سرگرم می‌کنند، ما را به هم بدبین می‌کنند، دعوای مذهبی راه می‌اندازند، دعوای قومی راه می‌اندازند، دعوای ارضی راه می‌اندازند؛ ما را به هم مشغول می‌کنند، از تفرق ما سوءاستفاده می‌کنند؛ این بزرگترین مصیبت ماست امروز؛ بزرگترین بلای ماست.» «ملتهای مسلمان باید با هم متّحد شوند. امروز یکی از بزرگترین مصائب دنیای اسلام این است که دشمنان اسلام کاری کرده‌اند که آنچه باید وسیله اتّحاد مسلمین شود – یعنی وجود دشمن، وجود صهیونیستهای غاصب – وسیله اختلاف آنها شده است!»

کوتاه آمدن باعث بیشتر شدن خشونت اسرائیل

هیلاری کلینتون در بخش‌های مختلف از کتاب گزینه‌های دشوار، بارها اقرار می‌کند که در کشورهای خاورمیانه، هرگاه طرف مقابل، به صورتی استوار روبروی آمریکا ایستاد، آمریکا از موضع خود عقب نشینی کرد و هرگاه آنها کوتاه آمدند آمریکا پیشروی کرد. بنابراین یکی دیگر از آسیب‌های دول اسلامی و همچنین فلسطینی‌ها، کوتاه آمدن آنها در مقابل زیاده خواهی و دشمنی‌های اسرائیل بوده است. به طوری که هرگاه کوتاه آمدند، اسرائیل بیشتر به اهداف خود نزدیک‌تر شد و همه سرزمین‌های فلسطین را تصرف کرد و بخش کوچکی از آن را برای اعراب باقی گذاشت.

رهبر انقلاب در این مورد می‌فرمایند:


«آنچه ما می‌خواهیم نتیجه بگیریم، این است که هر چه دولت‌های عربی و سازمانهای فلسطینی کوتاه آمدند، دشمن پرروتر و خشونت از طرف او بیشتر شد. نتیجه این است که ملت فلسطین برای نجات خود، یک راه بیشتر ندارد و آن، مبارزه خشن فداکارانه‌ای است که باید در داخل و خارج سر زمین‌های اشغالی انجام گیرد. وظیفه همه مسلمانان هم این است که به این مبارزه اسلامی کمک کنند. سکوت دولت‌های اسلامی و عقب‌نشینی آنها در عرصه‌ سیاسی و در عرصه‌ بین‌المللی، دشمن را روزبه‌روز گستاخ‌تر می‌کند … جَریتر می‌کند؛ اما ایستادگی، به ناکامی آنها می‌انجامد.»

عدم آزادی بیان در کشورهای اسلامی نسبت به اسرائیل

آزادی بیان در مورد اسرائیل و به خصوص هولوکاست در کشورهای غربی وجود ندارد و گزارش‌های فراوانی وجود دارد که افراد مختلفی به علت اظهار نظر در مورد اسرائیل و هولوکاست، زندانی و شکنجه شده‌اند. نمونه آنها، روژه گارودی، دیوید اروینگ، یورگن گراف و … است.

طبق گفته بی‌بی‌سی، «انکار هولوکاست به‌طور صریح یا ضمنی، در ۱۷ کشور غیرقانونی است: اتریش، بلژیک، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، مجارستان، [رژیم جعلی] اسرائیل، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، هلند، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، اسلواکی و سوئیس.»

قبل از انقلاب اسلامی نیز اظهار نظر در مورد اسرائیل زندانی شدن را به همراه داشت و حکومت پهلوی به مقابله با افرادی که در مورد اسرائیل اظهار نظر می‌کردند، می‌پرداخت. امروز نیز، یکی دیگر از آسیب‌های کشورهای اسلامی در مقابله با اسرائیل، عدم آزادی بیان در این کشورهاست. رهبر معظم انقلاب در این مورد می‌فرمایند:


«امروز در دنیای اسلام، مسائل مهمی در جریان است که دل انبوه مسلمانان را در کشورهای مختلف، غرق غصّه کرده است. آنها غم می‌خورند، خون دل می‌خورند، ولی نمی‌توانند چیزی بگویند. چرا؟ چون متأسّفانه بسیاری از سران کشورهایشان در این خونِ دل دادن به امّت اسلامی و نابود کردن امیدهای طبقات جوان در کشورهای اسلامی، سهیم هستند. یک مورد، قضایای مربوط به مسلمانان مظلوم فلسطین است. اینها همه درد است. به کشور خودمان نگاه نکنید که این دردها را همه – از عالیترین مسؤولین کشور تا آحاد مردم – آزادانه بر زبان می‌آورند؛ حرف می‌زنند؛ ابراز وجود می‌کنند و حرف دلشان را می‌زنند. متأسّفانه در کشورهای دیگر این فرصت را نمی‌دهند که مردم اقلاًّ غصّه‌های خودشان را نسبت به این قضایای عظیم امّت اسلام بر زبان جاری کنند. شما ببینید در کشورهای عربی، چه تعداد انسانهایی هستند که دلشان از قضایای مربوط به سازش با دشمن صهیونیستی خون است ولی نمی‌توانند چیزی بگویند.»

نا امیدی

قرآن کریم، از زبان حضرت یعقوب فرموده است: «وَلاَ تَیْأَسُواْ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِنَّهُ لاَ یَیْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْکَافِرُونَ؛» (و از رحمت ‏خدا نومید مباشید زیرا جز گروه کافران کسى از رحمت‏ خدا نومید نمی‌‏شود). در آیات بسیاری از قران کریم، ناامیدی و یاس نکوهش شده و در مقابل توکل و امیدواری سفارش شده است. همچنین در روایات، ناامیدی از خداوند نیز گناه بزرگی شمرده شده است. در مقابله با دشمن نیز، یاس و ناامیدی و عدم اعتماد به سنت‌های الهی که پیروزی را برای اهل حق وعده داده است، بسیار ناگوار خواهد بود. رهبر انقلاب یاس در مقابل دشمن را یکی دیگر از آسیب‌های جوامع اسلامی می‌داند و می‌فرمایند:


«چرا بعضی مأیوسند از این‌که بشود برقدرتهای استکباری جهان فائق آمد؟ چرا بعضی مأیوسند از این‌که اسرائیل را بشود از این منطقه ریشه کن کرد؟ چرا بعضی مأیوسند که بشود مسلمانان را در سرتاسر دنیا، از این وضع و مظلومیتی که امروز دارند، نجات داد؟ این، یک درس است. یأس موجب می‌شد که بعضی وارد میدان نشوند. یأس را باید از خود دور کرد.»

دوگانگی دولت‌های اسلامی با ملت هایشان

عدم هماهنگی و اتحاد بین دولت‌های اسلامی با ملت‌ها، از دیگر آسیب‌های کشورهای اسلامی در مقابله با اسرائیل است. اگر هماهنگی بین این دو گروه در جوامع اسلامی رخ می‌داد، امروز رژیم صهیونیستی، نمی‌توانست به دول اسلامی زور بگوید. رهبر انقلاب در تشریح این مورد می‌فرمایند:


«چرا امروز رژیم غاصب صهیونیستی، به پشتیبانی امریکا و پول صهیونیست‌های عالم، می‌تواند به ملتهای عربی این‌طور واضح زور بگوید؟ چرا بعد از گذشت دهها سال که مسلمانان و توده‌های عرب، مذاکره‌ با اسرائیل را – که یک رژیم جعلی و بی‌ریشه‌ و تحمیلی و غاصب در منطقه است – تحریم می‌کردند و آن را زشت می‌شمردند، امروز متأسفانه فکر مذاکره در میان عناصر سیاسی و بسیاری از دولت‌های عرب، تلقی به قبول می‌شود؟ چون مردم حضور ندارند، چون دست مردم با دست‌های فعال آن کشورها همراه نیست، چون رژیم‌ها به راهی می‌روند و ملت‌ها به راهی دیگر؛ نتیجه ضعف است.»

 

سعید ابوالقاضی

 

 

منابع:

 1. موسی نجفی. هویت‌شناسی. چاپ اول. آرما، ۱۳۹۲. ص ۲۶
 2. پیام به کنگره عظیم حج، ۱۴/۴/۱۳۶۸
 3. سید قطب، فی ظلال القرآن، ج۴، ص۸۲۷٫
 4. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۲۱/۴/۱۳۷۷
 5. آل عمران / ۱۰۳
 6.  میزان الحکمه : ج۲- ص۲۳۶- ح۲۵۸۹
 7. بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۲۴/۸/۱۳۸۳
 8.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۲۱/۴/۱۳۷۷
 9.  خطبه های نماز جمعه، ۷/۱/۱۳۷۱
 10.  بیانات در دیدار کارگزاران نظام به مناسبت عید فطر، ۱۳/۸/۱۳۸۴
 11.  http://www.bbc.co.uk/persian/news/story/2006/02/060221_sm-irving.shtml
 12.  بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۲۳/۹/۱۳۷۳
 13.  یوسف / ۸۷
 14. بیانات در دیدار جمعی از آزادگان‌، ۲۶/۵/۱۳۷۱
 15.  بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان ارتش، ۹/۵/۱۳۷۰

به گزارش تاریخی تطبیقی به نقل از پایگاه صهیون پژوهی خیبر؛ تجارت مشرق زمین در قرن شانزدهم به طور عمده در دست بازرگانان مسلمان بود. به شکلی که حتی بازارهای اروپایی تحت تأثیر این تجارت رقم می‌خورد. در این بین تجّار ونیزی، جنوایی و یهودیان ایتالیایی بیشتر نقش دلال را ایفا کرده و واسطه انتقال کالاهای تجاری مسلمانان به بازارهای اروپا بودند.

در تجارت شرق و اروپا تنها سه راه اصلی وجود داشت که هر سه آنان به ایتالیا ختم می‌شد. همین امر سبب شد این کشور، به قلمرو فرهنگ و سیاست اروپای عصر خود تبدیل شود. به نوشته محقق آلمانی، خانم «زیگرید هونکه»: «ونیز اگر با مسلمانان تجارت نمی‌داشت، نمی‌توانست آن چیزی بشود که شد».

در این مسیر تجاری، ایران یا به عبارتی بنادر هرمز و کیش، نقش رابط را ایفا می‌کردند و به تعبیری برخی در قلب این شبکه تجاری قرار داشتند. همین امر سبب شد تا بعدها پرتغالی‌ها و هلندی‌ها به این مناطق دست درازی کنند. به عبارتی این قرن اوج تکاپوی تجاری اروپا به خصوص یهودیان در این بنادر است.

دوران الیزابت اول (۱۶۰۳-۱۵۵۸م) سرآغاز امپراطوری مستعمراتی انگلیس است. از این زمان خاندان سلطنتی اقدام به مشارکت جدی در «تجارت برده» و تاسیس پلانت‌ها در قاره آمریکا می‌کند و همین طور زمانی است که نفوذ یهودیان به دربار انگلیس رشدی مضاعف می‌یابد.  علت آن نیز معاشرت بیش از حد ملکه با یهودیان و علاقه ویژه او به مطالعات عبری بود.

زمان به حاکمیت رسیدن الیزابت، جامعه انگلیس شرایط اقتصادی خوبی نداشت بدین جهت برای تامین مخارج زیاد دربار، دست به مشارکت با دزدان دریایی و سرمایه گذاری در تجارت برده زد. در این بین «سر جان هاوکینز» و «سر فرانسیس دریک» دو فرد نزدیک به ملکه محسوب می‌شدند. هاوکینز بنیانگذار تجارت انگلیس و آمریکای جنوبی بوده و سرپرستی تجارت برده الیزابت را بر عهده داشت. «دریک» نیز در این سال‌ها سگ درنده ملکه بود که به دستور او به کاروان‌های تجاری حمله می‌کرد.

جستجوی دریایی انگلستان نیز از سال ۱۵۷۶م شروع شد که بسیاری از آن‎‌ها به قاره آمریکا ختم می‌شد. همه این امور باعث شد سرمایه‌های فراوانی به این کشور و دربار ملکه سرازیر شود. این غارتگری و کشورگشایی انگلیس، فلیپ دوم پادشاه اسپانیا را بر آن داشت تا از انحصار تجارت مشرق و آمریکایی خود دفاع و آن را حفظ کند. به همین دلیل تبدیل به دشمنی سرسخت برای الیزابت شد.

اما فتنه انگیزیی‌های ملکه الیزابت در مستعمرات اروپایی اسپانیا سبب شد در ۱۵۸۵م جنگی بیست ساله بین دو کشور در بگیرد. دو سال بعد نیروی دریایی انگلیس در کمال ناباوری ناوگان قدرتمند دریایی اسپانیا  یعنی «آرمادا»۲ را شکست داد. این سرآغاز حکومت یک صد ساله انگلیس بر تجارت شرق و استعمار نیمی از کشورهای جهان بود. ۱

پی‌نوشت:

۱ – زرسالاران یهودی و پارسی، شهبازی، عبدالله، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تهران، چاپ اول: ۱۳۷۷، ص۷۰-۴۱٫

۲- Armada

پیوند یهودیان و حکمرانان اروپایی به سده نهم میلادی باز می‌گردد. همچنین اهمیت آنان به عنوان تجار بین الملل در قرن‌های ده و یازده بیشتر شده به شکلی که در ۱۰۸۴م اسقف شهر اسپیر (غرب آلمان) طی فرمانی اجازه اقامت و مهاجرت یهودیان را صادر می‌کند. در این دوره به یهودیان آزادی مطلق و باورنکردنی در روابط اقتصادی و اجتماعی داده شد تا جایی که با آنان بر طبق قوانین یهود قضاوت می‌شد. همچنین این یهودیان از طریق برقراری ارتباط با یهودیان بغداد و اندلس، توانستند یک شبکه جهانی تجاری و مالی، بر اساس ربا را بنا کنند.

رونق رباخواری یهودیان

شروع جنگ‌های صلیبی در نیمه دوم سده یازدهم میلادی، با رونق رباخواری یهودیان و افزایش قدرت آنان در اروپا مرکزی همراه بود. شهسواران مسیح برای تامین مخارج جنگ و تجهیز سربازان خود به نقدینگی محتاج بودند. در مساله حمله به اندلس و تهاجم اسپانیا و پرتغال به موراء بحار، سرمایه گزاری الیگارشی یهود نقش تعیین کننده‌ای داشت.

در واقع یهودیان به دلیل ارتباط قوی و گسترده با یهودیان شرق، نقدینگی و کمک‌های مالی مورد نیاز را در اختیار شوالیه‌ها قرار می‌دادند. در مقابل، یهودیان یا از غنائم سهم می‌بردند و یا پس از جنگ پول اولیه خود را با بهره کلان دریافت می‌کردند. البته پرداخت سود بالا برای شوالیه‌ها هیچگاه سخت و مشکل ساز نبود. چرا که ثروت حاصل از تاراج چنان عظیم بود که هم اصل سرمایه گذاری و سود یهودیان پرداخت می‌شد و هم خزانه‌ای سرشار برای شهسواران مسیح یا حکومت فراهم می‌ساخت.

جالب است که این کمک مالی به مسیحیان تحت عنوان مسأله ربا به غیر یهودیان حتی در فقه یهود نیز نمود پیدا کرده و در بین حاخام‌هایی مثل «یعقوب بن مه یر» و «داوود کمهی نور بونی» به بحث روز بدل شود.

رباخواری در مسیحیت همچون اسلام حرام و ممنوع بود. به همین جهت گسترش رباخواری در اروپای مسیحی در سده‌های یازده و دوازده، سرآغاز فرایند سکولاریزه شدن اروپا و جدایی حکومت از احکام شرعی بود. اگر چه این امر بسیار دیرتر یعنی در سده شانزدهم تحقق یافت.

منبع: زرسالاران یهودی و پارسی، شهبازی، عبدالله، ج۲، ص۱۰۹-۱۰۶

 

 

پایگاه صهیون پژوهی خیبر