استعمار
رابطه تنگاتنگ تشکیلات فراماسونری با توسعه و نفوذ استعمار 23 دسامبر 2019

رابطه تنگاتنگ تشکیلات فراماسونری با توسعه و نفوذ استعمار

آنچه از تکاپوی فراماسونری در جهان سوم برمی‌آید، این است که ایجاد و رشد و توسعه این تشکیلات در کشورهای جهان سوم، رابطه تنگاتنگی با توسعه و نفوذ استعمار در جهان دارد.

تبلیغ و دسیسه علیه اسلام از یهودیان تا استعمارگران در منظر امام خمینی(ره) 05 مارس 2019

تبلیغ و دسیسه علیه اسلام از یهودیان تا استعمارگران در منظر امام خمینی(ره)

نهضت اسلام در آغاز گرفتار يهود شد و تبليغات ضداسلامى و دسايس فكرى را نخست آنها شروع كردند و به‌طورى‌كه ملاحظه مى‌كنيد، دامنه آن تا به حال كشيده شده است.