حسنین
سلمان فارسی مسئول حفاظت از حسنین(ع) در برابر فتنه یهود 30 دسامبر 2019

سلمان فارسی مسئول حفاظت از حسنین(ع) در برابر فتنه یهود

احتمالاً حضرت(ص) برای حفاظت از حسنین در همان سنین، علاوه بر حفاظتی که در منزل صورت می‌گرفت، به سلمان نیز دستور داده بودند که او نیز مراقب حسنین و فتنه یهود باشد.