صدر اسلام
برخورداری از امتیازات؛ نقطه آغاز انحرافِ بعضی از صحابه در صدر اسلام 09 ژوئن 2019

برخورداری از امتیازات؛ نقطه آغاز انحرافِ بعضی از صحابه در صدر اسلام

یکی از آنها وقتی مُرد و طلاهای مانده از او را خواستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به‌صورت شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست و خرد کردن آنها را گذاشتند؛ مثل هیزم که با تبر به قطعات کوچک تقسیم کنند!

کار جهادی مسلمانان صدر اسلام در حفر خندق 06 مه 2019

کار جهادی مسلمانان صدر اسلام در حفر خندق

بايد اعتراف كرد كه با وسایل بسيار ابتدايى آن روز، حفر چنين خندقى بسيار طاقت‏‌فرسا بوده است؛ به‌خصوص اينكه مسلمانان از نظر آذوقه و وسایل ديگر نيز سخت در مضيقه بودند.

برتری ملت ایران در عصر حاضر بر ملت‌های صدر اسلام 09 ژانویه 2019

برتری ملت ایران در عصر حاضر بر ملت‌های صدر اسلام

من با جرأت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين(ع) و حسين‌بن‌على(ع) مى‌‏باشند