طاغوت
حج؛ مهم‌ترین نماد بندگی و نفی طاغوت و شرک 06 جولای 2019

حج؛ مهم‌ترین نماد بندگی و نفی طاغوت و شرک

اخیرا از برخی از علمای بزرگ جملاتی نقل شد که موجب سوءاستفاده دشمنان و مغرضان گردید؛ چراکه هرچند قصد آنان چیز دیگری بود، اما ظاهر توصیه آنان به مسؤولین حج این بود که امور معنوی حج را از مسائل سیاسی آن جدا کنید.