نبی اکرم
تلاش یهود پیش از هجرت نبی اکرم(ص) 25 دسامبر 2019
دیدگاه استاد طائب؛

تلاش یهود پیش از هجرت نبی اکرم(ص)

یهودیان پیش از هجرت نبی اکرم(ص) سه قبیله یهودی را در مدینه مستقر کرده بودند.